شما می توان انگلیسی یاد بگیر!

به یکی از کلاسهای گروهی دوستانه و کوچک ما بپیوندید.
ببینید چگونه یادگیری یک زبان جدید می تواند آسان و سرگرم کننده باشد.

• هر بزرگسال بالای 18 سال می تواند به کلاسهای ما بپیوندد.

• همه کلاسها رایگان است! ما کتابهای درسی را ارائه می دهیم.

• کلاسهای تابعیت ابتدایی ، متوسط ، پیشرفته ، مکالمه و تابعیت را ارائه می دهیم.

• کلاس ها کم است به طوری که همه می توانند مورد توجه شخصی قرار گیرند.

fa_IRفارسی