به SGVLC کمک مالی کنید

شورای سوادآموزی دره سان گابریل یک سازمان غیرانتفاعی 501(c)3 است.

سهم شما به میزان کامل قانون مشمول کسر مالیات است.

برای کمک مالی با کارت اعتباری، لطفا از فرم زیر استفاده کنید.

ما همچنین از طریق چک، که می‌تواند به آدرس زیر پست شود، مشارکت‌ها را با سپاس می‌پذیریم:

صندوق پستی SGVLC 60432 Pasadena, CA 91116-6432

fa_IRفارسی