هیئت مدیره 2021-22

رئيس جمهور: مری اولین
معاون رئیس جمهور: کارن برونشویگ
دبیر، منشی: دانیل مولیتور
خزانه دار: آنیتا مکی

کارگردان 1: سوزان دواوکس
کارگردان 2: کریستین مادسن
کارگردان 3: لیسا اکسین
کارگردان 4: دایان اوبل
کارگردان 5: ویکتوریا گوپتا

fa_IRفارسی